Een overzicht van de herfstvakantie 2013 in Nederland voor de vakantie regio´s Noord, Midden en Zuid voor het primair en voortgezet onderwijs.

Regio Onderwijs Vakantieperiode Week
Regio Noord Primair onderwijs 19 oktober t/m 27 oktober 2013 Week 43
Regio Midden Primair onderwijs 19 oktober t/m 27 oktober 2013 Week 43
Regio Zuid Primair onderwijs 12 oktober t/m 20 oktober 2013 Week 42
Regio Noord Voorgezet onderwijs 19 oktober t/m 27 oktober 2013 Week 43
Regio Midden Voorgezet onderwijs 19 oktober t/m 27 oktober 2013 Week 43
Regio Zuid Voorgezet onderwijs 12 oktober t/m 20 oktober 2013 Week 42

Voor de herfstvakantie geldt dat het ministerie van OCW slechts adviesdata aangeeft. Scholen mogen hier dus van afwijken. Dit komt in de praktijk niet veel voor. Er wordt geadviseerd om bij de school na te gaan op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie.

Herfstvakantie

Meer informatie over de herfstvakantie is beschikbaar via onderstaande link(s):